Systeemtherapie

Systeemtherapie

Als een of meerdere familieleden een trauma hebben, is dit bijna altijd van invloed op alle relaties in en rondom de familie. Deze behandeling richt zich daarom op de relaties en reactiepatronen in het gezin en de omgeving. Een systeemtherapeut kijkt naar de interactiepatronen en naar de manier waarop tegen een probleem wordt aangekeken. De gezinsleden gaan met elkaar in gesprek om te kijken wie welke wensen en behoeften heeft en hoe men elkaar kan helpen. Samen kunnen er dan andere omgangsmanieren worden gevonden, waar iedereen zich zo prettig mogelijk bij voelt. In de therapie is aandacht voor de sterke kanten van het systeem, iedereen heeft veerkracht en mogelijkheden om eigen oplossingen te zoeken. Soms kunnen mensen van buiten het gezin hierbij betrokken worden.