Praktische info

Praktische info

Van aanmelding tot intake

Aanmelden kan je door het formulier voor aanmelding in te vullen. Belangrijk is steeds de naam en leeftijd te vermelden van degene die u wil aanmelden en tevens ook kort de hulpvraag te formuleren.  Laat ook uw contactgegevens achter, zodat de behandelaar met u contact kan opnemen.

Na de schriftelijke aanmelding zal de behandelaar telefonisch contact met u opnemen om de hulpvraag wat te verhelderen en een eerste screening te doen. Dit om te beoordelen uw vraag binnen onze praktijk past, dan wel of we u helpen een gepaste praktijk te vinden. Indien u binnen onze praktijk kunnen verder helpen zal er een intakefase volgen.

De intakefase bestaat uit een eerste intakegesprek, gevolgd door 3-5 probleem verkennende gesprekken. De bedoeling is om tijdens deze contacten de hulpvraag goed in kaart te brengen en het behandelplan op te stellen.

Vaak gestelde vragen

Wordt de therapie terugbetaald?
Hiervoor is het nodig dat u contact opneemt bij het ziekenfonds waarmee u verbonden bent. Elk ziekenfonds heeft hierover andere regels en afspraken.

Is er een wachttijd?
Op dit ogenblik is er binnen de praktijk een wachttijd. Dit betekent dat u na aanmelding niet onmiddellijk kan starten met een therapieproces. De wachttijd is moeilijk in te schatten en is zeer variabel.

Tarieven

1ste Intakegesprek (openen dossier, telefonische screening, eventueel contact derden en gesprek) € 80
Psychotherapiesessie van een uur € 60
Psychotherapiesessie van 90 min (NET en systeemtherapie) € 90
Psychotherapiesessie met twee therapeuten (60 min.) € 120
Inhoudelijke verslaglegging € 40
Dienstverplaatsingen (extern overleg, schooloverleg,…) Wettelijk tarief per kilometer € 0,3573. Vergoeding voor reistijd (€ 5 per begonnen kwartier). Tarief van overleg overeenkomst therapietarief.
Bijkomende kosten (binnen therapieproces kan het soms gebeuren dat er veelvuldig telefonisch overleg nodig is, met u zelf, ouders, externen,…) € 15 (per begonnen kwartier)

Indien u zonder geldige reden (ziekte e.d.) niet komt opdagen voor een sessie of minder dan 24 uur op voorhand afbelt, zal de gemiste sessie toch vergoed moeten worden.